Intake / Eerste Consult

Het eerste consult bestaat uit een gesprek van anderhalf uur. We bespreken daarin uw klachten en uw voedingspatroon en zo nodig doe ik (met uw toestemming) lichamelijk onderzoek. Eventuele oude laboratoriumuitslagen en andere belangrijke medische informatie (brieven, uitslagen scans, verwijsbrief etc.) kunt u mij vooraf toesturen of meenemen naar het eerste consult. In het eerste consult geef ik advies over aanvullend onderzoek. Dat kan zijn: bloed-, speeksel-, urine- of ontlastingonderzoek. Als ik alle gegevens verzameld heb maak ik een schriftelijk behandelplan, dat uit twee onderdelen bestaat: analyse en advies. Ik licht toe welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van uw klachten. De adviezen kunnen betrekking hebben op de volgende gebieden.

Vervolgconsulten

Na het eerste consult kijken we naar de noodzaak voor een vervolgafspraak bijvoorbeeld een aantal weken later, om de vorderingen of moeilijkheden te bespreken. Tijdens deze afspraak wordt bekeken of de adviezen nog steeds optimaal zijn en waarnodig aangepast of bijgesteld kunnen/moeten worden. De vervolgconsulten duren meestal 45 to 60 minuten.


Voeding

Welke voedingsmiddelen kunt u, op welke manier gebruiken om uw klachten te verminderen. En welke voedingsmiddelen verergeren uw klachten juist en waarom.


Leefstijl

Op welke manier speelt uw leefstijl een rol bij het in stand houden of verergeren van uw klachten. Samen met u gaan we kijken welke veranderingen positieve bijdragen kunnen hebben


Supplementen

Samen kijken we of en wanneer vitamines, mineralen, vetzuren, combinayie preparaten, fytotherapeutica (o.a. kruiden) en micro nutrienten uw gezondheid het best bevorderen en/of de genezing het best zullen bespoedigen.


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.