Praktijk Informatie

Privacy, algemene voorwaarden en klachtenprocedure

Praktijk Tanja Verstraten is een praktijk voor orthomoleculaire therapie. De praktijk dient aan diverse wetgeving te voldoen. Door op de onderstaande links te klikken kunt u meer lezen over de toepassing hiervan binnen de praktijk.


Wetgeving De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz) Praktijk Tanja Verstraten valt onder de Wkkgz en is aangesloten bij een geschillencommissie die goedgekeurd is. Voor meer informatie zie algemene voorwaarden.

Wet WGBO. In deze wet wordt onder meer recht van inzage in het eigen medische dossier geregeld. Ook bevat de WGBO een informatieplicht en toestemmingsvereiste. De zorgverlener is verplicht de patiënt naar redelijkheid te informeren en deze toestemming voor een behandeling te vragen (bij kinderen: de ouder of voogd). De patiënt is verplicht de zorgaanbieder correct en zo volledig mogelijk te informeren.  In overeenstemming met de WGBO zal ik u vragen een behandelingsovereenkomst te tekenen. Tevens zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de cliënt en de in het dossier vermelde gegevens.  

AVG Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.  Voor de privacyverklaring zie hierboven.


Wat zijn cookies en hoe gebruikt Praktijk Tanja Verstraten ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Tanja Verstraten worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Tanja Verstraten worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Reacties zijn gesloten.